Reuniunea experților în reformarea învățământului superior în Moldova

Reuniunea experților în reformarea învățământului superior (HEREs) a avut loc pe 9 aprilie, la sediul Oficiului Național Erasmus+ în Moldova. Pe agenda discuțiilor s-au aflat mai multe subiecte, abordate cu scopul de a contura un plan concret pentru perioada următoare și de a stabili strategii viabile pentru consolidarea lucrului echipei HEREs în Moldova.

Printre temele principale abordate în cadrul reuniunii s-au numărat:

1. Planul de activitate HERE pentru anul 2024:

Participanții la reuniune au revăzut planul detaliat de acțiuni pentru anul în curs, concentrându-se pe prioritățile în sfera învățământul superior din Moldova, precum și pe seminarele de tip-misiune asistență tehnică ce urmează a fi organizate cu suportul echipei HEREs în Moldova, precum și a consorțiului internațional SPHERE. Acesta include experți ai Asociației Universitare Europene (EUA), ce reprezintă peste 800 de universități din Spațiul European al Învățământului Superior (EHEA), precum și 33 de consilii naționale ale rectorilor.

2. Activitățile internaționale HEREs în 2023 și 2024:

Experții au analizat și evaluat activitățile desfășurate în cadrul evenimentelor internaționale care au fost sau urmează a fi organizate de consorțiul internațional SPHERE în această perioadă.

3. Activitățile locale HEREs:

Pe lângă colaborarea internațională, s-a acordat o atenție deosebită și inițiativelor locale. Experții au discutat despre seminarele de tip misiune asistență tehnică (TAM) ce au fost sau urmează a fi organizate pe parcursul anului 2024, pentru de a sprijini instituțiile de învățământ superior din Moldova în promovarea excelenței academice și implementarea reformelor locale.

4. Modalități de eficientizare a activității/amplificării impactului acțiunilor echipei HEREs:

Participanții au analizat modalitățile de optimizare a activității echipei HEREs pentru a amplifica impactul acțiunilor lor. Au fost propuse strategii pentru o mai bună comunicare și colaborare între toți actorii implicați în grupul experților HEREs în Moldova.

5. Lansarea rețelei Eurydice în Moldova:

În cadrul evenimentului am comunicat despre lansarea rețelei Eurydice Moldova la începutul anului 2024, fapt care va sprijini cooperarea europeană în domeniul educației și va spori accesul la informații despre sfera educației și formării în Republica Moldova.

Reuniunea a reprezentat o platformă pentru schimbul de idei, identificarea celor mai bune practici și stabilirea unui cadru comun de acțiune pentru îmbunătățirea învățământului superior în Moldova. Prin colaborare și angajament continuu, experții din domeniu și autoritățile vor continua să lucreze împreună pentru a asigura un învățământ superior de calitate și relevant pentru necesitățile societății moderne.