Mobilități Internaționale de Credite

Programele de mobilitate Erasmus+ pe termen scurt promovează, la nivelul învățământului superior, mobilitatea studenților și a personalului universitar.

Imagine
youth

În rândul studenților, activitățile de mobilitate urmăresc:

 • îmbunătățirea performanțelor de învățare
 • creșterea inserției profesionale și îmbunătățirea perspectivelor de carieră
 • dezvoltarea spiritului de inițiativă și antreprenorial
 • creșterea nivelului de emancipare și a stimei de sine
 • îmbunătățirea competențelor lingvistice
 • creșterea sensibilizării interculturale
 • o participare mai activă în societate
 • o mai bună cunoaștere a proiectului european și a valorilor UE
 • creșterea motivației de a participa la educația (formală/non-formală) sau la formarea profesională în viitor, după perioada de mobilitate în străinătate.
Imagine
Mobilități Internaționale de Credite,

În ceea ce privește personalul didactic, se mizează ca activitățile de mobilitate să producă următoarele rezultate:

 • oportunități sporite pentru dezvoltarea profesională și a carierei
 • ameliorarea competențelor
 • o înțelegere mai amplă a practicilor, politicilor și sistemelor de educație și formare între țări
 • creșterea capacității de a declanșa schimbări în ceea ce privește modernizarea și deschiderea internațională în cadrul organizațiilor lor din domeniul educației
 • o mai bună calitate a muncii și a activităților în favoarea studenților
 • o mai bună înțelegere și capacitate de reacție la diversitatea socială, lingvistică și culturală
 • îmbunătățirea competențelor lingvistice
 • creșterea motivației și a satisfacției în activitatea de zi cu zi.

Orice proiect de mobilitate presupune pregătire (selectarea participanților, stabilirea de acorduri cu partenerii și participanții, pregătirea participanților înainte de plecare din punct de vedere lingvistic/intercultural/în ceea ce privește sarcinile), implementare și monitorizare (inclusiv evaluarea activităților, recunoașterea oficială – acolo unde este cazul – a rezultatelor învățării participanților în timpul activității, precum și diseminarea și utilizarea rezultatelor proiectului).

Cât durează? Un proiect poate primi finanțare pentru 16 sau 24 de luni. Solicitantul trebuie să aleagă durata în faza de depunere a cererii de participare, în funcție de amploarea proiectului și de tipul de activități planificate în timp.

Cum se aplică? Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova nu pot aplica direct pentru granturi de mobilitate. Pentru a beneficia de astfel de proiecte universitățile trebuie să identifice parteneri din țările UE.

Activitățile de mobilitate se fac în baza Acordurilor interinstituționale semnate între instituțiile de învățământ superior din țările partenere și partenerii din țările participante la program. În cadrul aceluiași acord, instituțiile din Moldova pot găzdui studenți europeni sau personal academic. 

Numai instituțiile de învățământ superior din țările participante la program pot solicita și administra plăți pentru mobilități. Aplicația se depune, până la data limită stabilită, la Agenția Națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.