Mobilități pentru studenți și staff

Scopul activităților de mobilitate finanțate de Erasmus+ este de a oferi oportunități de învățare individuale și de a sprijini internaționalizarea și dezvoltarea instituțională a instituțiilor și organizațiilor din domeniul educației și formării profesionale. 

Imagine
„Erasmus+ Q&A”

Instituțiile din domeniul educației și formării profesionale pot aplica pentru proiecte pe termen scurt pentru mobilitatea cursanților și a personalului, care oferă organizațiilor solicitante oportunitatea de a organiza diverse proiecte de mobilitate pe o perioadă de la șase până la optsprezece luni. Organizațiile solicitante trebuie să fie stabilite într-o țară asociată la programul Erasmus+. Instituțiile VET din Republica Moldova, ca țară terță neasociată la Programul Erasmus+, pot doar găzdui cursanți și personal.