Experți în Reforma Învățământului Superior din Republica Moldova

Echipa HEREs (Higher Education Reform Experts) în Republica Moldova este formată din 5 membri:

Maria Ceropita - studentă, Erasmus Student Network Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova

Dumitru Ciorbă - decan, Universitatea Tehnică a Moldovei

Valentina Prițcan - prorector, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Alexandru Stratan - rector, Academia de Studii Economice a Moldovei

Doina Usaci - șefă, Direcția politici în domeniul învățământului superior, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Imagine
HEREs

Echipa de Experți în Reforma Învățământului Superior (HEREs) din Republica Moldova este implicată sistematic în procesul de reformă a politicilor la nivel național, membrii acesteia deținând poziții cheie în diferite instituții academice și având o experiență semnificativă în dezvoltarea de proiecte internaționale în domeniul învățământului superior.

Toate evenimentele ce țin de activitatea experților HEREs, organizate la nivel național, includ întotdeauna participarea reprezentanților Ministerului Educației și Cercetării.

Experții HERE contribuie la selectarea tematicii pentru misiunile de asistență tehnică oferite instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova și contribuie la organizarea lor.