Rețeaua Eurydice

Ce reprezintă rețeaua Eurydice?

Rețeaua Eurydice se concentrează, în principal, asupra modului în care este structurată și organizată educația în Europa la toate nivelurile și își propune să contribuie la o mai bună înțelegere reciprocă a sistemelor de educație din Europa. Rețeaua oferă responsabililor de sistemele și de politicile educaționale din Europa analize comparative la nivel european și informații specifice la nivel național în domeniile educației și tineretului, destinate să sprijine responsabilii respectivi în procesul de luare a deciziilor. 

Rețeaua Eurydice este o sursă vastă de informații, incluzând descrieri detaliate și prezentări generale ale sistemelor naționale de educație (sisteme și politici naționale de educație), rapoarte tematice comparative vizând subiecte specifice de interes european (rapoarte tematice), indicatori și statistici (serii de date-cheie) și o serie de date și cifre legate de educație, cum ar fi structurile educaționale naționale, calendarele școlare, comparații între salariile cadrelor didactice, timpul de predare necesar pe țări și nivelurile educaționale.

Rețeaua este alcătuită dintr-o unitate centrală de coordonare situată la sediul Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA) și din unități naționale prezente în toate statele membre ale UE și în toate țările terțe asociate la program, precum și în Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Georgia, Moldova și Ucraina.

Oficiul Național Erasmus+ este responsabil de gestionarea unității naționale Eurydice în Moldova, elaborând, actualizând și asigurând diseminarea informațiilor despre sistemul de învățământ din Republica Moldova.

Imagine
Rețeaua Eurydice

Istoric și context
În anul 1980, la inițiativa Comisiei Europene a fost creată rețeaua Eurydice, mecanism strategic stabilit pentru susținerea cooperației europene în domeniul educației. Recent, rețeaua Eurydice a fost inclusă în cadrul Erasmus+, programul european pentru educație, formare, tineret și sport. Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA) este responsabilă pentru administrarea și promovarea rețelei și a publicațiilor sale.

Moldova, precum și Ucraina și Georgia, sunt parte a rețelei Eurydice începând cu ianuarie 2024. Odată cu includerea unităților naționale în aceste trei țări, rețeaua răspunde condițiilor istorice și evoluează într-o platformă mai largă de schimb și cooperare educațională. Extinderea rețelei Eurydice semnifică un angajament colectiv de a construi un sistem educațional mai temeinic, mai incluziv și mai inovator. Acest fapt subliniază și deschiderea de noi căi pentru cooperarea transfrontalieră și dezvoltarea de inițiative educaționale comune.