Programele de Masterat EMJMD

Acțiunea Erasmus Mundus vizează încurajarea excelenței și internaționalizarea la nivel mondial a instituțiilor de învățământ superior prin intermediul programelor de studiu – la nivel de masterat – furnizate în comun și recunoscute în comun de instituțiile de învățământ superior stabilite în Europa și deschise instituțiilor din alte țări ale lumii.

Programele de masterat comune Erasmus Mundus (EMJM) sprijină programe transnaționale integrate de studii de nivel înalt, la nivel de masterat, oferite de un consorțiu internațional alcătuit din instituții de învățământ superior din diferite țări din întreaga lume și, dacă este cazul, din alți parteneri din domeniul învățământului și/sau din afara acestuia, cu o experiență și interese specifice în domeniile de studiu/domeniile profesionale vizate.

Programele de masterat comune Erasmus Mundus (EMJM) sunt programe de excelență și trebuie să contribuie la integrarea și internaționalizarea Spațiului european al învățământului superior (EHEA). Caracterul specific al programelor de masterat comune Erasmus Mundus (EMJM) rezidă în nivelul lor ridicat de integrare/caracterul lor „comun” accentuat în cadrul instituțiilor participante și în excelența conținutului lor academic.

Obiectivele programelor de masterat comune Erasmus Mundus (EMJM)
Programele de masterat comune Erasmus Mundus (EMJM) urmăresc să îmbunătățească atractivitatea și excelența învățământului superior european la nivel mondial și să atragă talente în Europa, printr-o combinație de:

  • cooperare academică instituțională pentru a evidenția excelența europeană din învățământul superior și
  • mobilitate individuală pentru toți studenții care participă la programele de masterat comune Erasmus Mundus (EMJM), cu burse finanțate de UE pentru cei mai buni studenți care se înscriu.

 

Cum participă organizațiile?

Pentru a fi eligibile pentru un grant Erasmus+, propunerile de proiecte de programe de masterat comune Erasmus Mundus trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Cine poate depune o cerere?
Solicitanții (coordonatorul și partenerii cu drepturi depline) trebuie să fie persoane juridice:

  • instituții de învățământ superior stabilite într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță eligibilă care nu este asociată la program.

Instituțiile de învățământ superior stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE) valabilă.

Instituțiile de învățământ superior participante din țări terțe care nu sunt asociate la program nu au nevoie de o ECHE, dar vor trebui să adere la principiile acesteia.

Pot participa, de asemenea, dar nu în calitate de coordonatori, asociații sau organizații ale instituțiilor de învățământ superior, organizații publice sau private (inclusiv entitățile afiliate ale acestora) care contribuie în mod direct și activ la punerea în aplicare a programului EMJM (programul de masterat comun Erasmus Mundus), stabilite într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță eligibilă care nu este asociată la program.

În plus, programul de studiu al EMJM poate beneficia, de asemenea, de implicarea partenerilor asociați (opțional).

Propunerile se depun la Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură, ca răspuns la cererile anuale de propuneri lansate de aceasta.

Detalii AICI.

 

Cum participă studenții?

Într-un Program de masterat comun Erasmus Mundus, studenții urmează cursurile a cel puțin două instituții și primesc o diplomă comună, dublă sau multiplă. Studenții se înscriu direct la consorțiu, care organizează o selecție pe bază de concurs pentru aceste burse complete. Instituțiile primesc o contribuție pentru cheltuielile de gestionare a programului comun. Lista Programelor Comune de Master și condițile de participare pot fi accesată AICI.