Centre de Excelență Profesională

Centrele de excelență profesională Erasmus+ își desfășoară activitatea într-un context local specific, constituind elementul esențial al ecosistemelor de competențe pentru inovare, dezvoltare regională și incluziune socială, și colaborează cu centre de excelență profesională din alte țări prin intermediul unor rețele internaționale de colaborare.

Ele oferă oportunități pentru formarea profesională inițială a tinerilor, precum și pentru continuarea perfecționării și recalificării adulților, prin intermediul unei oferte flexibile și adecvate de formare care să răspundă nevoilor unei piețe a muncii dinamice, în contextul dublei tranziții verzi și digitale. Aceste centre acționează în calitate de catalizatori în sectorul inovării din cadrul întreprinderilor de pe plan local.

Imagine
Îmbunătățirea Managementului Mobilităților Academice – un imbold pentru internaționalizarea Instituțiilor de Învățământ Superior

Această acțiune sprijină înființarea și dezvoltarea progresivă de rețele de colaborare pentru centrele de excelență profesională, contribuind la crearea de ecosisteme de competențe pentru inovare, dezvoltare regională și incluziune socială.

Rețelele vor reuni centre de excelență profesională din diferite țări sau vor dezvolta modelul de excelență profesională prin stabilirea de legături între parteneri din diferite țări, care intenționează să dezvolte excelența profesională în contextul lor local prin cooperare internațională.

Instituțiile de educație și formare profesională din Republica Moldova pot participa în calitate de parteneri la rețelele Centrelor de excelență profesională, alături de instituțiile din țările UE și asociate la programul Erasmus+.