Oficiul Național Erasmus+ în Moldova

Oficiul Național Erasmus+ în Moldova este organizația care asistă Comisia Europeană, Agenția Executivă pentru Educație și Cultură (EACEA) și autoritățile din Republica Moldova în implementarea Programului Erasmus+.

Oficiul Național Erasmus+ reprezintă punctul focal pentru stakeholderii din învățământul superior și profesional tehnic care participă în Programul Erasmus+.

Oficiul contribuie la  îmbunătățirea conștientizării, vizibilității, relevanței, eficacității și impactului dimensiunii internaționale a Programului Erasmus+.

Oficiul Național Erasmus+ este responsabil de: 

Imagine
E+MD
  • Oferirea informațiilor despre activitățile Erasmus+ care sunt deschise participării Republicii Moldova pe dimensiunea învățământului superior și profesional tehnic;
  • Consilierea și asistarea potențialilor aplicanți la proiecte Erasmus+;
  • Monitorizarea implementării proiectelor Erasmus+ în Republica Moldova;
  • Coordonarea echipei locale de Experți în Reforma Învățământului Superior (HEREs);
  • Contribuirea la realizarea de studii și evenimente;
  • Oferirea sprijinului pentru dialogul politic;
  • Menținerea contactelor cu autoritățile naționale și Delegația Uniunii Europene;
  • Urmărirea evoluțiilor politicii în domeniul învățământului superior și profesional tehnic din Republica Moldova.