Reuniune cluster dedicată promovării și diseminării proiectelor Erasmus+ în Moldova

Oficiul Național Erasmus+ în Moldova a desfășurat la 20 mai 2024 sesiunea cluster intitulată „Promovarea și diseminarea proiectelor Erasmus+ în Republica Moldova”. Evenimentul a avut loc la Universitatea de Stat din Moldova și a reunit echipele instituționale ale proiectelor Erasmus+, precum și personal academic și administrativ din universităților naționale.

În cadrul ședinței, participanții au discutat despre experiențele și bunele practici în promovarea proiectelor Erasmus+ (CBHE & Jean Monnet), precum și despre diseminarea rezultatelor obținute. De asemenea, s-a pus accent pe aportul instituțiilor și al părților interesate implicate în aceste proiecte, evidențiind atât reușitele, cât și provocările întâmpinate pe parcursul implementării.

Agenda evenimentului a inclus prezentări și discuții interactive, menite să faciliteze schimbul de idei între participanți. Echipele a avut ocazia să împărtășească informații despre promovarea proiectului lor și diseminarea rezultatelor obținute, contribuind astfel la o discuție constructivă.

La finalul ședinței, a avut loc o sesiune de debriefing pentru a rezuma rezultatele discuțiilor și pentru a stabili pașii următori în vederea îmbunătățirii promovării și diseminării proiectelor Erasmus+ în Moldova.

Evenimentul face parte din planul de activitate al Oficiului Național Erasmus+, stabilit și aprobat de EACEA, și subliniază angajamentul continuu de a sprijini și valorifica proiectele educaționale europene în Republica Moldova.