Seminar național Erasmus+ dedicat inteligenței artificiale în educație

Oficiul Național Erasmus+ în Moldova în cooperare cu Delegația UE în Republica Moldova și Ministerul Educației și Cercetării, au organizat pe 14 - 15 martie 2024, la Universitatea Tehnică a Moldovei, seminarul de tip Misiune de Asistență Tehnică pentru instituțiile de învățământ superior din Moldova cu genericul Înglobarea inteligenței artificiale în educație: noi programe, discipline și metode”.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Experților în Reforma Învățământului Superior (HERE) în Moldova, în particular cu suportul lui Dr. Dumitru Ciorbă, decan al Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM, fiind parte a activităților echipei HERE în Republica Moldova. Trebuie menționat că Experții în Reforma Învățământului Superior activează în cadrul Programului Erasmus+, cu suportul consorțiului internațional SPHERE. Acesta include experți ai Asociației Universitare Europene (EUA), ce reprezintă peste 800 de universități din Spațiul European al Învățământului Superior (EHEA), precum și 33 de consilii naționale ale rectorilor.

Seminarul „Înglobarea inteligenței artificiale în educație: noi programe, discipline și metode” a fost condus de experta SPHERE, Dr. Diana Andone, directoare a Centrului de e-Learning de la Universitatea Politehnica Timișoara, România, responsabilă de planificarea și implementarea educației digitale și profesor asociat în tehnologii multimedia, interactive și web, membră a Comitetului Director pentru Transformare Digitală a Asociației Universităților Europene.

Inteligența artificială generativă (Generative AI) deține un potențial imens, dar și ascunde pericole în ceea ce ține de transformarea educației, revoluționând modul în care predăm, învățăm și obținem cunoștințe. Transformarea adusă de Generative AI în învățământul superior a determinat cadrele didactice să regândească și să ajusteze metodele de predare și evaluare, precum și să dobândească noi competențe și să se adapteze la un ecosistem digital în evoluție. Ce competențe se așteaptă de la cadre didactice și studenți în viitor? Cum poate inteligența artificială generativă să fie folosită în mod creativ de către cadre didactice și studenți? Cum poate Generative AI să sporească creativitatea și gândirea critică sau să fie inclusă în curriculum? Cum se transformă practicile în educație și cercetare prin Generative AI? Mai multe experimente care prezintă integrarea utilizării Generative AI în dezvoltarea și evaluarea proiectelor pe diferite subiecte din educație și cercetare au fost prezentate în cadrul seminarului atât din perspectiva cadrelor didactice, cât și a studenților. În plus, discuția a examinat în mod critic considerentele etice și implicațiile de securitate ale încorporării instrumentelor Generative AI în sfera academică. Participanții au exersat, de asemenea, cum să integreze tehnologiile Generative AI în educație și au discutat diverse metode de predare și învățare bazate pe inteligență artificială în timpul sesiunilor practice.

Seminarul a adunat peste 80 de reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior din Moldova, ai companiilor din sfera IT, ai Ministerului Educației și Cercetării, ai Delegației UE, precum și ai Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.

În perioada 2015-2024, Oficiul Național Erasmus+ în Moldova împreună cu SPHERE au organizat 13 seminare tip Misiune Asistență Tehnică, împreună cu experți internaționali în diverse domenii ce țin de modernizarea și internaționalizarea învățământului superior.