Prioritățile pentru Apelul din 2018 privind proiectele de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior, publicate

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a făcut publice prioritățile naționale, regionale și trans-regionale pentru Apelul din 2018 care vizează Consolidarea Capacităților în Învățământul Superior.

Prioritățile naționale selectate sunt:

I. Dezvoltare Curricularămodernizarea curriculumului prin dezvoltarea cursurilor și metodologiilor noi și inovative, care pot include următoarele elemente:

 • Reforma programului de studii (introducerea competențelor bazate pe programele de studii în trei cicluri, transfer de credite, supliment la diplomă, etc.);
 • Instrumente de învățare și predare, metodologii, abordări pedagogice care includ rezultate de învățare și practici bazate pe TIC (inter alia, căi de învățare flexibilă, cursuri mixte, mobilitate reală și virtuală, stagii de practică, etc.);
 • Multi-/Interdisciplinaritate.

Domenii-cheie: Arte, Limbi străine, Științe Sociale și Comportamentale, Mediu, TIC, Inginerie, Fabricare și Procesare, Agricultură, Sănătate, Servicii.                      

II. Îmbunătățirea managementului și funcționării instituțiilor de învățământ superior:

 1. Guvernarea, planificarea strategică și managementul instituțiilor de învățământ superior (inclusiv a resurselor umane și managementul financiar);
 2. Procese și mecanisme de asigurare a calității;
 3. Dezvoltarea capacităților de inovare și cercetare (excluzând activitățile de cercetare).

III. Dezvoltarea sectorului Învățământ Superior la nivelul întregii societăți:

 1. Învățare pe tot parcursul vieții, educație continuă;
 2. Dezvoltarea învățământului școlar și vocațional la nivel post-secundar non-terțiar (inclusiv formarea cadrelor didactice);
 3. Noile tehnologii în învățământul superior (sprijinirea modernizării sistemului de învățământ superior prin dezvoltarea resurselor educaționale deschise, conectivitate, dobândirea abilităților digitale și tehnicilor de învățare, mobilizarea părților interesate inclusiv profesori, studenți, parteneri economici și sociali);
 4. Definirea, implementarea și monitorizarea politicilor de reformă (inclusiv finanțarea educației, guvernare, asigurarea calității învățământului superior public și privat, introducerea instrumentelor, standardelor și instrucțiunilor de transparență.).

Prioritățile regionale selectate sunt:

 1. Dezvoltare Curriculară modernizarea programului de învățământ prin dezvoltarea cursurilor și metodologiilor noi și inovative, care pot include următoarele elemente:
 • Reforma programului de studii (introducerea competențelor bazate pe programele de studii în trei cicluri, transfer de credite, supliment la diplomă, etc.);
 • Instrumente de învățare și predare, metodologii, abordări pedagogice care includ rezultate de învățare și practici bazate pe TIC (inter alia, căi de învățare flexibilă, cursuri mixte, mobilitate reală și virtuală, stagii de practică, etc.);
 • Multi-/Interdisciplinaritate.

Domenii-cheie: Educație, Științe sociale și comportamentale, Drept, Științe fizice, Agricultură, Sănătate, Mediu.

II. Îmbunătățirea managementului și funcționării instituțiilor de învățământ superior:

 1. Guvernarea, planificarea strategică și managementul instituțiilor de învățământ superior (resursele umane și managementul financiar);
 2. Internaționalizarea instituțiilor de învățământ superior (inclusiv mecanismele de recunoaștere și mobilitatea, sporirea capacităților de relații internaționale);
 3. Procese și mecanisme de asigurare a calității;
 4. Egalitate, acces și democratizarea învățământului superior (inclusiv pentru grupurile și regiunile dezavantajate).

III. Dezvoltarea sectorului Învățământ Superior la nivelul întregii societăți

 1. Cooperare între universități și întreprinderi, spiritul antreprenorial și inserția profesională a absolvenților;
 2. Triunghiul cunoașterii, inovare (fortificarea relației dintre educație, cercetare și mediul de afaceri);
 3. Definirea, implementarea și monitorizarea politicilor de reformă (inclusiv finanțarea educației, guvernare, asigurarea calității învățământului superior public și privat, introducerea instrumentelor, standardelor și instrucțiunilor de transparență).

 

 

Other news

Oficiul Național Erasmus+ a desfășurat în perioada 14 septembrie-18 octombrie sesiuni de informare dedicate tinerilor din Republica Moldova, interesați de studii și oportunități europene. Reuniunile „Information Day” s-au desfășurat în patru orașe, iar la evenimente au...
Universitatea Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul, a fost joi, 18 octombrie, gazda unui eveniment de informare privind oportunitățile Programului Erasmus+ pentru studenții din Republica Moldova, organizat de către Oficiul Național Erasmus+ (NEO) în contextul campaniei...
Oficiul Național Erasmus+ (NEO) a organizat miercuri, 18 octombrie, o sesiune de informare la Universitatea de Stat din Comrat unde a prezentat oportunitățile Programului Uniunii Europene pentru educație, cultură, tineret și sport disponibile pentru tinerii din...
Oficiul Național Erasmus+ în Moldova a organizat joi, 5 octombrie, o sesiune de informare pentru studenții de la Universitatea se Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB). Întâlnirea a avut loc în contextul campaniei „Information Day” care are drept scop promovarea...