Prioritățile pentru Apelul din 2018 privind proiectele de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior, publicate

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a făcut publice prioritățile naționale, regionale și trans-regionale pentru Apelul din 2018 care vizează Consolidarea Capacităților în Învățământul Superior.

Prioritățile naționale selectate sunt:

I. Dezvoltare Curricularămodernizarea curriculumului prin dezvoltarea cursurilor și metodologiilor noi și inovative, care pot include următoarele elemente:

 • Reforma programului de studii (introducerea competențelor bazate pe programele de studii în trei cicluri, transfer de credite, supliment la diplomă, etc.);
 • Instrumente de învățare și predare, metodologii, abordări pedagogice care includ rezultate de învățare și practici bazate pe TIC (inter alia, căi de învățare flexibilă, cursuri mixte, mobilitate reală și virtuală, stagii de practică, etc.);
 • Multi-/Interdisciplinaritate.

Domenii-cheie: Arte, Limbi străine, Științe Sociale și Comportamentale, Mediu, TIC, Inginerie, Fabricare și Procesare, Agricultură, Sănătate, Servicii.                      

II. Îmbunătățirea managementului și funcționării instituțiilor de învățământ superior:

 1. Guvernarea, planificarea strategică și managementul instituțiilor de învățământ superior (inclusiv a resurselor umane și managementul financiar);
 2. Procese și mecanisme de asigurare a calității;
 3. Dezvoltarea capacităților de inovare și cercetare (excluzând activitățile de cercetare).

III. Dezvoltarea sectorului Învățământ Superior la nivelul întregii societăți:

 1. Învățare pe tot parcursul vieții, educație continuă;
 2. Dezvoltarea învățământului școlar și vocațional la nivel post-secundar non-terțiar (inclusiv formarea cadrelor didactice);
 3. Noile tehnologii în învățământul superior (sprijinirea modernizării sistemului de învățământ superior prin dezvoltarea resurselor educaționale deschise, conectivitate, dobândirea abilităților digitale și tehnicilor de învățare, mobilizarea părților interesate inclusiv profesori, studenți, parteneri economici și sociali);
 4. Definirea, implementarea și monitorizarea politicilor de reformă (inclusiv finanțarea educației, guvernare, asigurarea calității învățământului superior public și privat, introducerea instrumentelor, standardelor și instrucțiunilor de transparență.).

Prioritățile regionale selectate sunt:

 1. Dezvoltare Curriculară modernizarea programului de învățământ prin dezvoltarea cursurilor și metodologiilor noi și inovative, care pot include următoarele elemente:
 • Reforma programului de studii (introducerea competențelor bazate pe programele de studii în trei cicluri, transfer de credite, supliment la diplomă, etc.);
 • Instrumente de învățare și predare, metodologii, abordări pedagogice care includ rezultate de învățare și practici bazate pe TIC (inter alia, căi de învățare flexibilă, cursuri mixte, mobilitate reală și virtuală, stagii de practică, etc.);
 • Multi-/Interdisciplinaritate.

Domenii-cheie: Educație, Științe sociale și comportamentale, Drept, Științe fizice, Agricultură, Sănătate, Mediu.

II. Îmbunătățirea managementului și funcționării instituțiilor de învățământ superior:

 1. Guvernarea, planificarea strategică și managementul instituțiilor de învățământ superior (resursele umane și managementul financiar);
 2. Internaționalizarea instituțiilor de învățământ superior (inclusiv mecanismele de recunoaștere și mobilitatea, sporirea capacităților de relații internaționale);
 3. Procese și mecanisme de asigurare a calității;
 4. Egalitate, acces și democratizarea învățământului superior (inclusiv pentru grupurile și regiunile dezavantajate).

III. Dezvoltarea sectorului Învățământ Superior la nivelul întregii societăți

 1. Cooperare între universități și întreprinderi, spiritul antreprenorial și inserția profesională a absolvenților;
 2. Triunghiul cunoașterii, inovare (fortificarea relației dintre educație, cercetare și mediul de afaceri);
 3. Definirea, implementarea și monitorizarea politicilor de reformă (inclusiv finanțarea educației, guvernare, asigurarea calității învățământului superior public și privat, introducerea instrumentelor, standardelor și instrucțiunilor de transparență).

 

 

Other news

Oficiul Național Erasmus+ a organizat miercuri, 6 decembrie, o sesiune de informare privind oportunitățile universităților din Republica Moldova în Erasmus+ la Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul și a prezentat noutățile care se regăsesc în Apelul...
Oficiul Național Erasmus+ a monitorizat joi, 30 noiembrie, proiectele de mobilitate academică de care a beneficiat Academia de Studii Economice a Moldovei, din 2015 și până în prezent. Evenimentul reprezintă un exercițiu al cărui scop este îmbunătățirea calității...
Oficiul Național Erasmus+ a prezentat profesorilor de la Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți noutățile apelului de proiecte pentru anul 2018, în cadrul unui eveniment de informare, parte a Campaniei Information Day. Tradițional, au fost menționate Acțiunile...
Oficiul Național Erasmus + în Moldova a desfășurat luni, 27 noiembrie, o sesiune de informare pentru saff-ul Universității de Stat din Comrat despre noutățile Apelului de proiecte 2018 în Programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport Erasmus+....