Evenimente

Consolidarea Capacităților și Asigurarea Calității Studiilor Doctorale

În timpul vizitei, reprezentanții HEREs din Moldova a ajuns la concluzia că reforma națională a studiilor de doctorat care a început în 2014 este aliniată cu cadrul european al învățământului de doctorat.

Rezultatele Studiilor și Învățarea Centrată pe Student

Evenimentul a oferit o perspectivă asupra practicii instituționale privind finalităţile învăţării și învățarea centrată pe student. De asemenea, au fost abordate probleme concrete ce ţin de interacțiunea dintre universitate, sistemul de învățământ superior și actorii părţilor interesate. Vizita de studiu a oferit participanților șansa de a face...

Experții participanți la seminar au fost instruiți cu privire la partneriate, dezvoltarea curriculei, coordinarea și mobilitatea programelor și diplomelor comune

Pages