Evenimente

Rezultatele Studiilor și Învățarea Centrată pe Student

Evenimentul a oferit o perspectivă asupra practicii instituționale privind finalităţile învăţării și învățarea centrată pe student. De asemenea, au fost abordate probleme concrete ce ţin de interacțiunea dintre universitate, sistemul de învățământ superior și actorii părţilor interesate. Vizita de studiu a oferit participanților șansa de a face...

Experții participanți la seminar au fost instruiți cu privire la partneriate, dezvoltarea curriculei, coordinarea și mobilitatea programelor și diplomelor comune

Membrii grupului de experți au fost familiarizați cu subiecte legate de parteneriatul dintre Învățământul Superior (ÎS) și Învățământul Profesional (ÎP)

Pages