Evenimente

Rezultatele Studiilor și Învățarea Centrată pe Student

Evenimentul a oferit o perspectivă asupra practicii instituționale privind finalităţile învăţării și învățarea centrată pe student. De asemenea, au fost abordate probleme concrete ce ţin de interacțiunea dintre universitate, sistemul de învățământ superior și actorii părţilor interesate. Vizita de studiu a oferit participanților șansa de a face...

Experții participanți la seminar au fost instruiți cu privire la partneriate, dezvoltarea curriculei, coordinarea și mobilitatea programelor și diplomelor comune

La 11-14 decembrie 2016, în orașul Barcelona, Spania, a avut loc conferința anuală a membrilor HERE (Experți în domeniul Reformelor Învățământului Superior) ce a avut drept subiect de discuție „HERE și misunea lor: Contribuția la reforma învățământului superior”.

Pages