Universitățile din Moldova caută parteneri

Odată cu lansarea Apelului pentru propuneri de Proiecte 2017universitățile din Moldova caută parteneri din țări europene cărora să li se alăture în proiecte de mobilitate în cadrul Acțiunii cheie 1 - Mobilitate de Credite.

Instituțiile de învățământ superior sunt interesate să facă parte din proiecte de mobilitate pentru studenți înmatriculați la toate nivelurile de studii – Licență, Masterat și Doctorat și pentru personalul academic care să fie implicat în acțiuni de formare, predare și vizite de studiu.

Universitățile din Moldova sunt încurajate să identifice parteneri din state membre ale Uniunii Europene + Macedonia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Turcia. La rândul lor, instituțiile din aceste țări pot contacta direct universitățile din Moldova pentru a stabili parteneriate. 

Termenul limită pentru Apelul de Propuneri de Proiecte pentru Acțiunea cheie 1 - Mobilitate de credite este 2 februarie 20176

Iată lista universităților interesate de parteneriate internaționale: 

Instituția Descriere/ Discipline  Tipul activităților Limba Contacte Numărul PIC
Universitatea de Stat din Moldova Cea mai mare universitate generalistă din Moldova. Discipline: Istorie și Arheologie, Psihologie și Etică, Limbi Străine, Jurnalism și Comunicare, Business și Administrare, Drept, Științe exacte, Matematică și Statistică, Informații și Tehnologii în Comunicare

Mobilitatea personalului (vizite de studiu, activități de predare, formare)

Mobilitatea studenților (Licență, Master, Doctorat)

Engleză, Română
Angela Niculiță
Prorector pentru
Relații Internaționale
+373 22577787
+373 22577403
www.usm.md
996760361

Academia de Studii Economice

Cea mai mare instituție de învățământ superior cu profil economic din Moldova. Discipline: Economie, Finanțe, Constabilitate, Drept, Cibernetică, Statistică, Relații Internaționale, Managementul Businessului

Mobilitatea personalului (vizite de studiu, activități de predare, formare)

Mobilitatea studenților (Licență, Master, Doctorat)

Engleză, Franceză,
Română, Rusă 
Ludmila Rurac
Coordonator,
Departmentul Relații Internaționale
+373 22402743
www.ase.md
951511510
Universitatea Tehnică a Moldovei Unica instituție de învățământ superior tehnic din Moldova acreditată de stat. Discipline: Ingineria în  Electronică și Telecomunicații; Calculatoare, Informatică și Microelectronică; Industria Alimentară; Ingineria Mecanică; Industrie și Transport; Urbanism și Arhitectură; Cadastru, Geodezie și Construcții; Ingineria Economică și Afaceri; Industria Ușoară

Mobilitatea personalului (vizite de studiu, activități de predare, formare)

Mobilitatea studenților (Licență, Master, Doctorat)

Engleză, Română, Rusă
Larisa Bugaian
Pro-rector pentru Relații Internaționale
+373 22233705, +373 79240000
www.utm.md
997958020
Universitatea de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" Singura universitate cu profil medical din Moldova. Discipline: Medicină, Stomatologie, Farmacie, Sănătate Publică

Mobilitatea personalului (vizite de studiu, activități de predare, formare)

Mobilitatea studenților (Licență, Master, Doctorat)

Engleză, Română
Viorica Macovei
Șef adjunct, Departamentul
Relații Internaționale
și Integrare Europeană
+ 373 22205376
www.usmf.md
946919433
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" Discipline: Limbi străine, Istorie și Geografie, Științele Educației, Psihologie, Asistență Socială, Arte Plastice și Design, Informatică, Matematică
Mobilitatea personalului (vizite de studiu, activități de predare, formare)
Mobilitatea studenților (Licență, Master, Doctorat)
Engleză, Română
Igor Racu
Prorector pentru Știință, Relații Internaționale și Integrare Europeană
+373 22358595
www.upsc.md
990242058
Universitatea Agrară din Moldova Discipline: Agronomie, Horticultură, Medicină Veterinară, Mediu, Business și Administrare, Drept, Inginerie Agrară, Construcții

Mobilitatea personalului (vizite de studiu, activități de predare, formare)

Mobilitatea studenților (Licență, Master, Doctorat)

Engleză, Română
Cristina Coșciug
Prorector pentru Relații Internaționale
+373 22312292
www.uasm.md
967358303
Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Discipline: Limbi străine, Științe în Psihologie, Științe Exacte, Științe Economice, Științe Naturale, Științe în Educație și Arte, Psihologie, Drept, Științe Sociale

Mobilitatea personalului (vizite de studiu, activități de predare, formare)

Mobilitatea studenților (Licență, Master, Doctorat)

Engleză, Română
Nelli Amarfii-Railean
Pro-rector pentru Cercetare și Relații Internaționale
+373 23152342
www.usarb.md
967186419
Universitatea de Stat
"B. P. Hașdeu" din Cahul
Discipline: Limbi străine, Istorie, Pedagogie, Drept, Administrare publică, Business și administrare, Bănci și Finanțe, Turism, Inginerie și Managementul Transportului Naval,  Inginerie și Managementul agricol, Informatică și Matematică
Mobilitatea personalului (vizite de studiu, activități de predare, formare)
Mobilitatea studenților (Licență, Master, Doctorat)
Engleză, Română
Sergiu Cornea
Prorector pentru Activitate Științifică, Relații Internaționale, Cercetare și Dezvoltare
+373 29925485
www.usch.md
953150422
Universitatea de Stat din Comrat Discipline: Economie, Limbi străine, Mediu, Pedagogie
Mobilitatea personalului (vizite de studiu, activități de predare, formare)
Mobilitatea studenților (Licență, Master, Doctorat)
Engleză, Rusă
Ludmila Fedotova
Prorector
+373 29827905
www.kdu.md/ro
955412365

Universitatea Academiei de Științe 

Combină activitatea academică cu cercetarea. Universitatea a fost fondată de Academia de Științe din Moldova. Discipline: Științe exacte, Științe naturale, Științe socioumanistice, Protecția mediului

Mobilitatea personalului (vizite de studiu, activități de predare, formare)

Mobilitatea studenților (Licență, Master, Doctorat)

Engleză, Română

Rodica Martea
Șefa Departamentului pentru Relații Internaționale
+373 22738016
www.edu.asm.md
974840495
Universitatea din Tiraspol cu sediul la Chișinău Pregătește cadre didactice în Geografie, Matematică, Informatică, Biologie, Chimie

Mobilitatea personalului (vizite de studiu, activități de predare, formare)

Mobilitatea studenților (Master, Doctorat)

Engleză, Română
Lucia Căpățână
Conferențiar Universitar
+373 69630106
www.ust.md
934513521
Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport Singura instituţie de învăţămînt superior din Moldova în domeniul de formare a Culturii Fizice şi Sportului. Discipline: Teoria şi metodica culturii fizice; Management şi marketing în sport; Teoria şi metodica antrenamentului sportiv; Kinetoterapie şi motricitate specială; Antreprenoriat şi legislaţie în sport; Pedagogie şi psihologie sportivă; Sociologia sportului; Medicina sportivă; Bazele teoretico-metodologice ale activităţii de cercetare

Mobilitatea personalului (vizite de studiu, activități de predare, formare)

Mobilitatea studenților (Licență, Master, Doctorat)

Engleză, Franceză, Română, Rusă
Liliana Budevici-Puiu
Prorector pentru activitatea științifică
+373 22497433
www.usefs.md
927757859

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Succesoarea Conservatorului de Stat. Singura instituție de învățământ superior din Moldova din domeniul artistic. Discipline: Muzică, Teatru, Arte Plactice, Multimedia, Dans, Cinema

Mobilitatea personalului (vizite de studiu, activități de predare, formare)

Mobilitatea studenților (Licență, Master, Doctorat)

Engleză

Victoria Tcacenco
Șefa Departamentului
Integrare Europeană și Mobilitate Academică
+373 69186944
www.amtap.md
921763647
Academia de Administrare Publică  Discipline: Administrare Publică, Management, Drept, Relații Internaționale, Tehnologii Informaționale
Mobilitatea personalului (vizite de studiu, activități de predare, formare)
Mobilitatea studenților (Master, Doctorat)

Acțiunea cheie 2 - Proiecte de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior

Engleză, Română
Orest Tărâță
Șeful Departamentului pentru Relații Internaționale
+373 22723866, +373 69810276
www.aap.gov.md
937663014
Academia de poliție "Ștefan cel Mare" Discipline: Drept penal, Criminalistică, Investigație specială și Științele poliției

Mobilitatea personalului (vizite de studiu, activități de predare, formare)

Mobilitatea studenților (Licență, Master)

Engleză, Germană, Română, Rusă
Victoria Jitari
Şefa Centrului de Formare pentru Integrare Europeană şi Cooperare Poliţienească Internaţională
www.academy.police.md
922303549
Universitatea Liberă Internațională din Moldova Discipline: Drept, Economie, Litere, Biomedicină și Ecologie, Informatică și Inginerie, Istorie și Relații Internaționale, Psihologie și Asistență Socială
Mobilitatea personalului (vizite de studiu, activități de predare, formare)
Mobilitatea studenților (Licență, Master, Doctorat)
Engleză, Franceză, Spaniolă
Valentina Ciumacenco
Șef Centrului pentru Cooperare Internațională
+37322205921
www.ulim.md
940594936

Universitatea Cooperatist Comercială 

Instituție de învățământ superior privată, specializată pe studii în domeniul comerțului. Discipline: Economie, Relații Internaționale, Management, Marketing

Mobilitatea personalului (vizite de studiu, activități de predare, formare)

Mobilitatea studenților (Licență, Master, Doctorat)

Engleză, Franceză, Română

Larisa Șavga
Rector
+373 22815601
www.uccm.md
932768394

Universitatea "Perspectiva"

Universitate privată. Discipline: Economie, Turism, Business și Administrare, Design, Drept, Arte

Mobilitatea personalului (vizite de studiu)

Mobilitatea studenților (Licență, Master)

Engleză

Arina Kraijdan
Rector
+373 22746631
www.perspectiva.md
934991828

Universitatea de Studii Europene

Universitate privată. Interesată în proiecte de mobilitate pentru studenții și personalul de la Drept 

Mobilitatea personalului (vizite de studiu, activități de predare, formare)

Mobilitatea studenților (Licență, Master, Doctorat)

Engleză

Elena Răilean
Prorector, Departamentul Managementul Proiectelor
+373 69499692
www.usem.md