Termeni Erasmus+

  • Mobilitate – activitate de studiu, formare sau stagiu efectuată de un student sau un cadru didactic într-o instituție de învățământ dintr-o țară diferită de cea de origine a beneficiarului
  • Consorțiu – asociere a câtorva instituții de învățământ superior pentru efectuarea în comun a unui program de studii (Masterat sau Doctorat)
  • Țări de Program – totalitatea țărilor membre ale Uniunii Europene + Macedonia, Turcia, Liechtenstein, Islanda, Norvegia
  • Țări Partenere – țări non-UE, din vecinătatea Uniunii Europene + alte state ale lumii, împărțite pe regiuni. Republica Moldova face parte din Țările Parteneriatului Estic
  • Diplomă comună/multiplă – diplomă de studii recunoscută internațional, eliberată de un consorțiu. Diploma comună este eliberată din numele consorțiului, iar cea multiplă este semnată de fiecare dintre universitățile membre ale consorțiului