Proiecte în derulare

Denumire

Descriere și Obiective

Beneficiari din Moldova
Selecția 2013
Fostering the knowledge triangle in Belarus, Ukraine and Moldova

Obiectivul proiectului este să sprijine integrarea Belarusului, Moldovei și Ucrainei în Spațiul European de Cercetare prin creșterea competitivității internaționale și legitimitatea socială a învățământului superior în țările partenere. Se urmărește dezvoltarea și diseminarea unei baze pentru a îmbunătăți integrarea învățământului universitar, cercetării și inovării în Belarus, Moldova și Ucraina.

 • Academia de Studii Economice
 • Universitatea Agrară
 • Universitatea „Alecu Russo” din Bălți 
 • Consiliul Național al Rectorilor
 • Ministerul Educației
 • Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic
 • Parcul științifico-tehnologic "Academica"
Biomedical engineering education tempus initiative in eastern neighbouring area Promovarea, stabilirea și îmbunătățirea Învăţământului Ingineresc Biomedical în Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina, pentru a corespunde criteriilor politicilor UE în domeniul învățământului superior prin crearea de capacităţi și măsuri de consolidare instituțională.
 • Universitatea Tehnică
 • Universitatea de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"
Modern information services for improvement study quality

Crearea unei librării electronice și îmbunătățirea serviciilor de informare care să asigure calitatea procesului de studii pentru universitățile partenere din Moldova, pentru a satisface nevoile în schimbare din domeniul IT.

 • Universitatea de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"
 • Universitatea Tehnică
 • Universitatea de Stat
 • Academia de Studii Economice
 • Universitatea Agrară
 • Universitatea Pedagogică “Ion Creangă”
 • Universitatea „Alecu Russo” din Bălți
 • Consiliul Național al Organizaţiilor Studenţeşti
 • Ministerul Educației
Support for vocational training in sustainable forestry

Consolidarea capacităţii instituțiilor de învățământ superior din Rusia și Republica Moldova pentru cooperare internațională și deschiderea către comunitatea non-academică.

 • Universitatea Agrară
 • Universitatea „Alecu Russo” din Bălți 
Innovating Teaching and Learning of European Studies

Proiectul își propune să contribuie la reforma curriculară și modernizarea învățământului superior în Ucraina, Moldova şi Georgia, în conformitate cu principiile Procesului de la Bologna. Un alt obiectiv este crearea capacităţii instituțiilor de învățământ superior din Ţările Partenere în sprijinul tranziției către societatea deschisă și economia bazată pe cunoaștere, și capacității de a răspunde cerințelor pieței muncii moderne.

 • Universitatea Liberă Internaţională
 • Universitatea "Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul 
RETHINK - Reform of education through international knowledge exchange

​Proiectul RETHINK intenționează să contribuie la procesul de trasare a diferențelor dintre Est și Vest, stabilirea unui limbaj comun în sfera învățământului superior și în societate prin intermediul priorității regionale Mediului Înconjurător.

 • Universitatea „Alecu Russo” din Bălți
 • Universitatea Tehnică
Licence Masters profession-nnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en GE, AZ et MD

Proiectul intenționează să contribuie la dezvoltarea turismului în Georgia, Republica Moldova şi Azerbaidjan, ţinând cont de cerințele din domeniul ecologic, social şi economic, prin formarea resurselor umane capabile să proiecteze, evalueze, implementeze, comercializeze şi exploateze proiecte hoteliere adaptate mediului lor. Modernizarea programelor de studii universitare în domeniul hotelier (în conformitate cu procesul de la Bologna și utilizând abordarea bazată pe competențe) cu scopul optimizării gestionării structurilor hoteliere.

 • Universitatea de Stat
 • Universitatea Cooperatist-Comercială
 • Universitatea Perspectiva
 • Comitetul Sindical al Studenţilor Universităţii Cooperatist-Comerciale
 • Agenţia Naţională pentru Hotele şi Restaurante
 • Hotelul Leogrand
 • Ministerul Educației
 • Agenţia Turismului
Technological Transfer Network - TecTNet Obiectivul principal al proiectului consta in consolidarea capacitaților instituționale ale universităţilor din Republica Moldova in ceea ce privește transferul de cunoștințe și tehnologii, managementul inovațiilor și proprietatea intelectuală, în scopul de a sprijini triunghiului cunoașterii "educație-inovare-cercetare "precum și dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderile locale sau din sectorul public.
 • Universitatea Tehnică
 • Universitatea Agrară
 • Universitatea de Stat
 • Universitatea „Alecu Russo” din Bălți
 • Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT)
 • Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)
 • Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei
Entrepreneur Alumni Network

Stabilirea unei Rețele de absolvenţi din domeniul antreprenorial durabil care ar sprijini spiritul antreprenorial în rândul studenților, oamenilor de știință și absolvenţilor şi ar consolida un ecosistem antreprenorial în Georgia, Moldova și Ucraina.

 • Academia de Studii Economice
 • Universitatea "Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul
 • Universitatea „Alecu Russo” din Bălți 
Selecția 2012
European Neighbourhood Policy Law and Good Governance Sprijinirea dezvoltării Țărilor Partenere prin cooperarea cu UE, prin reforme în domeniul învăţământului superior, în conformitate cu procesul de la Bologna și cu evoluțiile UE care decurg din cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020) 2009 / C 119/02.
 • Institutul Internaţional de Management ˝IMI-NOVA˝
 • Universitatea de Stat din Comrat
 • Asociaţia de Studii Etnice şi Regionale 

Eastern Partnership in Pedagogical Innovations in Inclusive Education 

Contribuţie la dezvoltarea și implementarea Inovațiilor Pedagogice în Politicile Educație Incluzive din Belarus, Ucraina și Moldova şi coordonarea mai mare a formării profesionale continue în domeniul educației prin creșterea calității și relevanței universităților din Belarus, Ucraina și Moldova în furnizarea cursurilor de formare a cadrelor didactice în domeniul Inovațiilor Pedagogice în Educație Incluzive.

 • Institutul de Instruire Continuă
 • Universitatea Pedagogică “Ion Creangă"
 • Universitatea „Alecu Russo” din Bălți
 • Ministerul Educației
Fostering Sustainable and Autonomous Higher Education Systems in the Eastern Neighbouring Area

Consolidarea autonomiei instituțională și financiară și responsabilităţii instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova, Ucraina și Armenia; dezvoltarea capacităților corespunzătoare între instituțiile de învățământ superior și personalul acestora.

 • Academia de Studii Economice
 • Universitatea "Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul
 • Universitatea Liberă Internaţională
 • Consiliul Național al Rectorilor
 • Ministerul Educației
Development of Quality Assurance in Higher Education in Moldova Obiectivul de bază al proiectului este de a face funcţionale structurile de asigurare a Calităţii din cadrul Instituţiilor de Învăţământ superior din Moldova, integrarea asigurării calităţii în strategiile de dezvoltare ale universităţilor şi sprijinul ţării în crearea unui sistem propriu de Asigurare al Calităţii la toate nivelele educaţionale.
 • Universitatea de Stat
 • Universitatea „Alecu Russo” din Bălți
 • Universitatea "Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul
 • Universitatea Tehnică
 • Universitatea de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"
 • Universitatea din Tiraspol
 • Consiliul Național al Rectorilor
 • Consiliul Național al Organizaţiilor Studenţeşti
 • Ministerul Educatiei
 • Ministerul Sănătăţii
Crossmedia und Qualitätsjournalismus

Armonizare şi convergenţă internaţională în instituţiile de învăţământ superioare ale UE, Moldova, Ukraina prin intermediul unui cadru comun de studiu ce ţine de procesul de la Bologna în domeniul mass-media și societatea informațională cu pregătirea multiplicatorilor de înaltă calificare într-un proces de reformă, modernizare a universităților privind condițiile de modificare tehnică induse în mass-media și societate.

 • Universitatea de Stat
 • Universitatea de Studii Europene
 • Universitatea Liberă Internaţională
 • Ministerul Educației
 • Instititul de Cercetări Juridice şi Politice, AȘM
 • Agenţia de presă Info-Prim NEO