Programe Comune de Master

Pot participa la acest program profesori care sunt invitați de către o instituție de învățământ superior să predea, să participe la traininguri sau în activități de cercetare. În total, ei vor fi implicați în cel puțin 8 săptămâni de predare. Lectorii invitați vor fi selectați în baza criteriilor consorțiului și în funcție de valoarea adăugată adusă Programului de Master.