Priorități Regionale

PRIORITĂȚILE REGIONALE sunt stabilite de serviciile Comisiei Europene, în baza politicilor externe și priorităților Uniunii Europene, în comun cu prevederile stabilite în documentele definitorii ale regiunilor și care reglementează instrumente financiare. Iată care sunt Prioritățile Regionale pentru Țările Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina), în vigoare pentru Apelul de propuneri de proiecte 2016 - EAC/ A04/2015:  

Categoria A - Dezvoltare Curriculară
 
 • Formarea cadrelor didactice și științele educației
 • Științe sociale și comportamentale
 • Drept
 • Științe fizice
 • Agricultură, silvicultură și pescuit
 • Sănătate
 • Protecția mediului
Categoria B - Îmbunătățirea calității educației și predării (pentru proiecte de dezvoltare curriculară)
 • Instrumente de învățare și predare
 • Metode și abordări pedagogice, inclusiv rezultatele învățării și practicile bazate pe TIC (trasee educaționale flexibile, mobilitate virtuală și reală, stagii de practică, etc.)
Categoria C - Îmbunătățirea managementului și operarea instituțiilor de învățământ superior
 • Guvernarea, planificarea strategică și managementul instituțiilor de învățământ superior (inclusiv a resurselor umane și managementul financiar)
 • Internaționalizarea instituțiilor de învățământ superior (inclusiv a mecanismelor de recunoaștere și mobilitatea, capacitatea Oficiilor pentru Relații Internaționale)
 • Accesul și democratizarea Învățământului Superior (inclusiv a grupurilor de persoane și regiunilor dezavantajate)
Categoria D - Dezvoltarea sectorului Învățământ Superior în societate 
 • Cooperare între universități și întreprinderi, spiritul antreprenorial și inserția profesională a absolvenților
 • Triunghiul cunoașterii, inovare (fortificarea relației dintre educație, cercetare și mediul de afaceri)
 • Cooperare internațională la nivel regional (între țările din aceeași regiune) sau la nivel trans-regional (între țările din diferite regiuni)
 • Definirea, implementarea și monitorizarea politicilor reformatoare