Priorități Naționale

PRIORITĂȚILE NAȚIONALE pentru proiectele de Consolidare a Capacităților în domeniul Învățământului Superior sunt stabilite de Ministerul Educației al Republicii Moldova și Delegația Uniunii Europene la Chișinău. Pentru Apelul de propuneri de proiecte 2016 - EAC/ A04/2015 sunt în vigoare următoarele priorități: 

Categoria A - Dezvoltare Curriculară
 
 • Formarea cadrelor didactice și științele educației
 • Științe sociale și comportamentale
 • Business și administrare
 • Științe ale vieții
 • Matematică și statistică
 • Calculatoare
 • Inginerie și meserii inginerești
 • Agricultură, silvicultură și pescuit
 • Sănătate
 • Protecția mediului
Categoria B - Îmbunătățirea calității educației și predării (pentru proiecte de dezvoltare curriculară)
 • Instrumente de învățare și predare
 • Metode și abordări pedagogice, inclusiv rezultatele învățării și practicile bazate pe TIC (trasee educaționale flexibile, mobilitate virtuală și reală, stagii de practică, etc.)
Categoria C - Îmbunătățirea managementului și operarea instituțiilor de învățământ superior
 • Guvernarea, planificarea strategică și managementul instituțiilor de învățământ superior (inclusiv a resurselor umane și managementul financiar)
 • Internaționalizarea instituțiilor de învățământ superior (inclusiv a mecanismelor de recunoaștere și mobilitatea, capacitatea Oficiilor pentru Relații Internaționale)
 • Procese și mecanisme de asigurare a calității
 • Dezvoltarea capacităților inovative și de cercetare 
Categoria D - Dezvoltarea sectorului Învățământ Superior în societate 
 • Învățare pe tot parcursul vieții, educație continuă
 • Dezvoltarea învățământului școlar și profesional la nivel post-secundar non-terțiar (inclusiv formarea cadrelor didactice)
 • Cadrul național al calificărilor