Pentru Universități

Uniunea Europeană are o agendă ambițioasă pentru modernizarea și internaționalizarea învățământului superior. Programul Erasmus+ este deschis și instituțiilor din Moldova interesate să-și eficientizeze managementul, să-și îmbunătățească curricula sau să ofere personalului și studenților săi posibilități de perfecționare. De asemenea, cu sprijinul programului Uniunii Europene universitățile pot participa la proiecte de consolidare a capacităților.

Oportunitățile dezvoltate în cadrul Erasmus+ au menirea să încurajeze cooperare internațională între statele membre ale UE și Țările Partenere. Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova pot beneficia de următoarele acțiuni:

  • Mobilitate a creditelor individuale și ale celor din cadrul Programelor Comune de Masterat (în cadrul Acțiunii cheie 1)
  • Proiecte de consolidare a capacităților în învățământul superior (în cadrul Acțiunii cheie 2)
  • Activități Jean Monnet cu scopul de a stimula în întreaga lume învățarea, cercetarea și reflecția în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană.