Pentru Parteneri

Programul Erasmus+ oferă universităților europene posibilitatea să încheie parteneriate cu instituții de învățământ superior din afara UE și să elaboreze programe de mobilitate, programe de diplome comune, programe de cooperare internațională pentru consolidarea capacităților și dezvoltarea personalului didactic în țări din afara spațiului European comun. Mai multe detalii despre impactul și realizările programului Erasmus+ în Republica Moldova sunt disponibile în această publicație - Erasmus+ Programme in the Republic of Moldova.

Republica Moldova a aderat în mai 2005 la procesul de la Bologna. Odată cu declanșarea acestui proces țara noastră și-a asumat responsabilități și s-a implicat activ în procesul de reformare și modernizare a învățământului superior pentru alinierea la standardele europene. Au fost realizate un șir de reforme care au dus la apropierea sistemului educațional din Moldova de cel european. Primele schimbări au dus și la instituționalizarea creditelor de studiu de tip ECTS (European Credit Transfer System) în toate instituțiile de învățământ superior.

Potrivit ultimelor date statistice, în Moldova activează 31 de instituții de învățământ superior acreditate de Ministerul Educației - 19 de stat și 12 private.

Învățământul superior din Republica Moldova, cu excepţia învăţămîntului medical şi farmaceutic, se realizează în trei cicluri

 • Ciclul I - studii superioare de licență, cu durata de 3-4 ani şi corespunde unui număr de 60 de credite pentru un an de studiu
 • Ciclul II - studii superioare de masterat, cu durata de 1-2 ani şi corespunde unui număr de 90-120 de credite de studiu
 • Ciclul III - studii superioare de doctorat, cu durata de 3-4 ani și corespunde unui număr de 180 de credite. 

În anul de studii 2014-2015 numărul studenților moldoveni era de 89529 de persoane, în descreștere față de anul de studii anterior. Cele mai solicitate domenii de învățământ sunt economiadreptul și științele educației.

Începând cu noiembrie 2014 sistemul educațional din Moldova se conduce după noul Cod al Educației. Prioritățile stabilite de Cod la capitolul studii superioare sunt:

 • autonomia universitară (financiară, academică și organizațională) 
 • școlile doctorale
 • asigurarea calității și acreditarea instituțională 
 • implementarea sistemului de diplome comune

Provocările stabilite pentru instituțiile de învățământ superior sunt:

 • implementarea și dezvoltarea studiilor doctorale în cadrul Școlilor Doctorale
 • transferul de cunoștințe și tehnologie în instituțiile de învățământ superior
 • lobby și susținere
 • implementarea noilor abordări pentru studii
 • internaționalizare și programe comune. 

Proiectele Tempus sunt implementate în Republica Moldova din 1994. Până în 2011 instituțiile de învățământ superior din Moldova au acumulat o experiență vastă, făcând parte din peste 60 de proiecte Tempus. Ultimele proiecte Tempus se vor încheia în 2016. Începând cu implementarea noului Program pentru Educație al UE Erasmus+ acestea vor fi înlocuite treptat de proiecte de Consolidare a Capacităților. Din 2004 peste 900 de studenți și 200 de cadre didactice au beneficiat de mobilități în cadrul Programului Erasmus+. 

Participarea Republicii Moldova în Erasmus+, 2017