Monitorizarea pe teren a Proiectelor TEMPUS

Oficiul Erasmus+ în Moldova (NEO) este mandatat de către Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) să monitorizeze proiectele finanțate de Comisia Europeană în cadrul Programelor Erasmus+ și Tempus. Aceasta este una dintre activitățile de bază ale Oficiului. La solicitarea Direcției Generale monitorizarea poate fi efectuată și de către experți străini.

Scopul monitorizării este de a supraveghea progresul și realizările din cadrul proiectelor Tempus, de a vedea dacă proiectul progresează conform planului indicat în termenii de referință și produce beneficiile declarate pentru instituțiile locale implicate. Se urmărește, de asemenea, relevanța și impactul implementării proiectului la nivel instituțional și național. Exercițiul de monitorizare este crucial pentru a valida sau modifica activitățile și termenii de proiect. Este o ocazie unică de a înțelege importanța unui proiect într-un domeniu oarecare și de a asculta părerea beneficiarilor despre acesta.

Monitorizarea este un instrument de bază, necesar pentru gestionarea atât a proiectelor care s-ar putea confrunta cu anumite dificultăți, cât și a proiectelor în care se obțin succese vizibile. Prin urmare, monitorizarea trebuie percepută ca o activitate pozitivă și constructivă, care vine în sprijinul proiectului, ajutându-l să realizeze obiectivele declarate. Beneficiile monitorizării se extind dincolo de un anumit proiect, din moment ce pot fi învățate anumite lecții, iar bunele practici pot fi transmise și altora.

Monitorizarea unui proiect poate fi atât de birou, cât și de teren. Monitorizarea poate avea funcție:

  • preventivă (sunt oferite informații cu privire la reguli și proceduri – revizuite obiectivele, prioritățile, metodologia și activitățile planificate)
  • consultativă (sunt oferite recomandări privind conținutul proiectului și aspectele lui financiare)
  • de control (sunt verificate și evaluate rezultatele).

În urma monitorizării, Oficiul Național Erasmus+ prezintă un raport Agenției și propune recomandări. Rapoartele de monitorizare ale NEO facilitează monitorizarea de birou, realizată de către personalul EACEA. Totuși, personalul EACEA poate realiza vizite de monitorizare în teren la anumire proiecte, selectate special sau la proiecte programate din timp. În acest caz NEO va participa activ la acest exercițiu. Atât Delegația UE, cât și Ministerul Educației pot fi invitați la sesiunea de monitorizare a proiectelor TEMPUS, iar implicarea acestora este încurajată.

Sesiunea de monitorizare a unui proiect Tempus se realizează în cadrul instituției coordonatoare. Ea durează 4-6 ore și presupune participarea tuturor părților implicate în proiect. Fiecare instituție participantă elaborează un raport/prezentare cu privire la rezultatele obținute în proiect.

În decurs de 2 săptămâni de la data monitorizării NEO prezintă un raport privind starea lucrurilor în proiect (raport de monitorizare) către EACEA. 

Planul de monitorizare al Proiectelor TEMPUS și de Consolidare a Capacităților pentru anul 2016

Denumire proiectului Codul proiectului Coordonatorul local al proiectului Durata proiectului Data monitorizării
Proiecte TEMPUS
Fostering the knowledge triangle in Belarus, Ukraine and Moldova
543853-2013-DE-SMHES
Academia de Studii Economice a Moldovei
 
Olesea SÂRBU 
oleseasarbu@gmail.com
36 luni
24 Martie
Support for vocational training in sustainable forestry
543946-2013-ES-JPHES
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Cristina COȘCIUG
c.cosciug@uasm.md
36 luni
5 Aprilie
Innovating Teaching and Learning of European Studies
543955-2013-NL-JPCR
Universitatea Liberă Internațională din Moldova
 
Ludmila COADĂ, l_coada@yahoo.com
36 luni
11 Mai
Licence Masters profession-nnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en GE, AZ et MD
544191-2013-PT-JPCR
Universitatea de Stat din Moldova
 
Angela NICULIȚĂ
angela_niculitsa@yahoo.com
36 luni
2 Iunie
EntrepreneurAlumni Network
544521-2013-DE-SMHES
Academia de Studii Economice a Moldovei
 
Corneliu GUȚU
cgutu@ase.md
cgutu@mail.com
36 luni
30 Iunie
RETHINK - Reform of education through international knowledge exchange 
544178-2013-PT-JPCR
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Valeriu LUNGU
lunguval@mail.ru
 
36 luni
14 Septembrie
Création réseau universités thématiques en sciences appliquées et sciences économiques en Moldavie
516597-2011-FR-JPCR
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Petru TODOS
todospetru@yahoo.fr
36 luni
3 Noiembrie
Proiecte de Consolidare a Capacităților, Selecția 2015
Library Network Support Services: modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries
561633-2015-AM-CBHE-JP
Academia de Administrare Publică din Moldova
 
Silvia DULSCHI
silvia_moldovan@mail.ru
36 luni
5 Octombrie
Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education 
561820-2015-DE-CBHE-JP
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Andrei BRAICOV
abraicov@gmail.com, braicov@mail.ru
36 luni
28 Octombrie
561884-2015-DK-CBHE-JP
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Larisa BUGAIAN
lbugaian@gmail.com
36 luni 23 Noiembrie