Mobilitate Internațională de Credite (Licență, Master, Doctorat)

Cum funcționează? Pe baza parteneriatelor încheiate, în prealabil, între universitățile din Republica Moldova și cele din Uniunea Europeană. Lista parteneriatelor disponibile poate fi găsită la Departamentul Relații Internaționale al universității unde este înmatriculat studentul. Perioada de mobilitate trebuie să fie integrată în programul de studii al studentului. Activitățile academice din străinătate sunt recunoscute și echivalate integral. Studentul este obligat să revină în Moldova pentru susținerea diplomei.

Cum se aplică? Fiecare acord interinstituțional este diferit. Procedura, lista de acte necesare pentru dosar și termenul limită le găsiți la Departamentul Relații Internaționale. Se aplică on-line. 

Cine poate beneficia? Studenții înscriși la universitățile în Republica Moldova, indiferent de ciclul de studii: Licență, Master sau Doctorat.

Cât durează? Experiența de peste hotare poate dura de la 3 până la 12 luni (24 de luni în cazul studenților la Medicină). Același student poate beneficia de mai multe mobilități în cadrul unui ciclu de studii, cu condiția că, însumate, acestea nu depășesc 12 luni.

Pentru stagiile de practică durata mobilității este de la 2 la 12 luni.

Care este valoarea bursei? Între 800 și 900 de Euro, în funcție de costul de trai din țara gazdă și o contribuție unică de deplasare, în funcție de distanța dintre instituția de plecare și cea de destinație. 

Care sunt parteneriatele de mobilitate disponibile? În fiecare an universitățile din Moldova semnează noi parteneriate de mobilitate cu universitățile din Țările de Program. 

Parteneriatele de mobilitate pentru 2016