Mobilitate de lungă durată (Master, Doctorat)

  • Programe comune de Master

Cum funcționează? Sunt operate de consorții de instituții de învățământ superior din UE și din alte țări ale lumii. Oferă cursuri integrate de calitate superioară, cu 60, 90 sau 120 de credite și diplome comune sau multiple (în funcție de prevederile programului, stabilite de consorțiu).

Cum se aplică? Pentru șanse mai mari de a fi acceptat, studentul este încurajat să aplice concomitent la cel mult trei programe de Master diferite. Aici poate fi găsită lista tuturor programelor disponibile. Accesați direct site-ul programului de Master care vă interesează. Toate aplicările se fac on-line. Cererea trebuie depusă direct la aceste programe.

Cine poate beneficia? Sunt eligibili tineri din întreaga lume, care dețin o diplomă de învățământ superior. Cu titlu de excepție, consorțiul programului de Master poate accepta cereri de la studenții înscriși în ultimul an de Licență.

Cât durează? Cursurile durează între 12 și 24 de luni. 

Care este valoarea bursei? Bursa acoperă costurile de participare la cursuri, deplasare și instalare, costurile de întreținere și asigurare medicală. În total, suma poate ajunge la 25.000 de Euro/an.

Rezultatele selecției din 2017 pot fi consultate aici.

 

  • Programe comune de Doctorat

Sunt operate de consorții de instituții de învățământ superior din UE și din alte țări ale lumii. Oferă cursuri integrate de calitate superioară și diplome comune sau multiple (în funcție de prevederile programului, stabilite de consorțiu). Lista completă a programelor de cercetare este disponibilă aici.

Începând cu 2014, toate programele doctorale noi și bursele suplimentare de doctorat sunt disponibile doar în cadrul Acțiunii Marie Skłodowska-Curie, care face parte din programul Uniunii Europene pentru cercetare și inovare - Horizon 2020.