Mobilitate de Credite

Mobilitățile academice pentru cadre didactice au loc în baza unui acord de parteneriat dintre o instituție de învățământ superior din Moldova și o instituție de învățământ superior gazdă dintr-o Țară de Program. Acordurile de parteneriat se stabilesc între universități. 

Cum se aplică? Fiecare acord interinstituțional este diferit. Procedura, lista de acte necesare pentru dosar și termenul limită le găsiți la Departamentul Relații Internaționale. Se aplică on-line. 

Cât durează? Experiența de peste hotare poate dura de la 5 zile până la 2 luni.

Care este valoarea bursei? Între 100-160 de euro/zi, în funcție de costul de trai din țara gazdă și o contribuție unică de deplasare, în funcție de distanța dintre instituția de plecare și cea de destinație.

Care sunt parteneriatele de mobilitate disponibile? În fiecare an universitățile din Moldova semnează noi parteneriate de mobilitate cu universitățile din Țările de Program. 

Parteneriatele de mobilitate pentru 2015

Parteneriatele de mobilitate pentru 2016

Mobilitățile pentru cadre didactice pot include două tipuri de activități:

Activități de predare. Această activitate permite cadrelor didactice din instituțiile de învățământ superior să predea la o instituție de învățământ superior parteneră din străinătate. Mobilitatea personalului în scopul predării poate avea loc în orice domeniu/disciplină academică. Fiecare accord trebuie să specifice tipul de mobilitate, perioada și disciplina vizată.

Activități de formare. Această activitate sprijinită dezvoltarea profesională a personalului didactic și nedidactic din instituțiile de învățământ superior sub forma unor evenimente de formare în străinătate (cu excepția conferințelor) și a unor perioade de observare directă la locul de muncă/formare într-o instituție de învățământ superior parteneră sau într-o altă organizație relevantă din străinătate.

Mobilitățile de care beneficiază personalul universitar urmează sa producă urmatoarele rezultate:

  • îmbunătățirea competențelor ce țin de profilul profesional (predare, pregătire, lucru cu tinerii)
  • înțelegere mai largă a practicilor, politicilor și sistemelor de educație
  • îmbunătățirea capacităților de a declanșa schimbări în ceea ce privește modernizarea și deschiderea internațională în cadrul instituțiilor pe care le reprezintă
  • înțelegere mai bună a interconectărilor dintre educația universitară și piața muncii
  • îmbunătățirea calității muncii și a activităților în beneficiul studenților
  • adaptabilitatea la diversitatea socială, lingvistică și culturală
  • creșterea sprijinului și promovarea activităților de mobilitate pentru cursanți
  • creșterea oportunităților de dezvoltare profesională și a carierei
  • îmbunătățirea competențelor lingvistice străine. 

Vezi aici o prezentare în detalii a Programului de Mobilitate Internațională de Credite.