Despre program

Erasmus+ este Programul Uniunii Europene care sprijină acțiunile din domeniile Educație, Formare, Tineret și Sport pentru perioada 2014-2020. Erasmus+ reunește șapte programe ale UE, desfășurate până în 2014: Lifelong Learning (Învățare pe tot parcursul vieții), Youth in Action (Tineret în acțiune), Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și Programe de Cooperare cu Țările Industrializate în Domeniul Învățământului Superior.

Programul își propune să modernizeze și să îmbunătățească învățământul superior în Europa și în lume. Tocmai de aceea propune condiții de participare și de finanțare simplificate față de programele precedente.

Erasmus+ se va derula pe o perioadă de șapte ani și va beneficia de un buget total de 14,7 miliarde de euro. Această cifră este cu 40% mai mare decât volumul cheltuielilor pentru programele precedente și reflectă angajamentul UE de a investi în acest domeniu.

Programul oferă granturi pentru o gamă largă de acțiuni și activități și încurajează dezvoltarea competențelor pentru studenți, stagiari, personal didactic și voluntari. Erasmus+ susține eforturile de modernizare a sistemelor de învățământ, formare profesională și tineret depuse la nivel național. Acesta sprijină organizațiile să încheie parteneriate transnaționale și să transmită practici inovatoare în domeniul educației, formării și tineretului.

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) cu sediul la Bruxelles este responsabilă de managementul complet al ciclului de viață al proiectelor de la promovarea programului, analiza cererilor de finanțare, monitorizare de teren a proiectelor, până la diseminarea rezultatelor proiectelor și ale programului.

Programul Erasmus+ se adresează atât Țărilor de Program (statele membre ale Uniunii Europene + Macedonia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Turcia), cât și Țărilor Partenere (Țări partenere din vecinătatea UE și alte țări ale lumii), Moldova făcând parte din Regiunea Țărilor Partenerialului estic. În țările de Program Agențiile Naționale Erasmus+ promovează și pun în aplicare programul. În țările partenere au fost instituite Oficiile Naționale Erasmus+.