Despre Program

Tempus este programul Uniunii Europene pentru Educație care a precedat Programul Erasmus+. Tempus promovează cooperarea instituțională cu implicarea Uniunii Europene și a Țărilor Partenere și se concentrează pe reforma și modernizarea sistemului educațional superior în Țările Partenere din Europa Centrală, Asia Centrală, Balcanii de Vest și Regiunea Mediteraniană. În Tempus au fost finanțate proiecte naționale și multinaționale, de care au beneficiat atât instituții și organizații de învățământ superior, cât și instituții și organizații neacademice (organizații neguvernamentale, societăți, industrii și autorități publice).

În prezent sunt în derulare proiecte Tempus IV, ce acoperă perioada 2007-2013. Cele din care fac parte și instituții din Republica Moldova au fost începute în 2012 și 2013. Ultimele proiecte Tempus se vor încheia în 2016. Începând din 2014, de când Erasmus+ reunește cele 7 programe de educație ale UE (Lifelong Learning, Youth in Action, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și Programe de Cooperare cu Țările Industrializate în Domeniul Învățământului Superior), nu se mai lansează Apeluri Tempus.

Scopul proiectelor Tempus este promovarea cooperării multilaterale între instituțiile de învățământ superior, autoritățile și organizațiile statelor member ale UE și ale Țărilor Partenere.

 În Tempus IV există două instrumente principale de cooperare:

  • proiecte comune – proiecte cu abordare “de jos în sus”, având drept scop modernizarea și reforma la nivel instituțional (universitar)
  • măsuri structurale – vizează intervenții destinate să sprijine reforma structurală a sistemelor de învățământ superior și dezvoltarea cadrului strategic la nivel național.

Până la finalizarea ultimului proiect Tempus Programul va fi gestionat de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizuală și Cultură de pe lângă Comisia Europeană. La nivel național activitățile Tempus sunt coordinate de Oficiul Național Erasmus+.

Republica Moldova a aderat la Proiectul Tempus în 1994. Din 1994 până în 2013 au fost implementate 83 de proiecte (inclusiv pre-proiecte), cu o valoare totală de cca 43 de milioane de Euro. Suma reprezintă valoarea totală a proiectelor, cu implicarea tuturor partenerilor din ţările participante, nu doar cota parte a Republicii Moldova. În unele proiecte suma pentru Republica Moldova putea să reprezinte doar 10%.