Sunt interesat de

Studii integral peste hotare
Liceu

Pe dimensiunea Învățământ, Programul Erasmus+ este disponibil în Republica Moldova începând cu ciclul Licență.

Licență

Pentru studenții înmatriculați la ciclul Licență, Programul Erasmus+ oferă posibilitatea efectuării studiilor de scurtă durată într-o universitate europeană parteneră. Pentru a beneficia de programe de mobilitate de scurtă durată în timpul studiilor de Licență, adresați-vă la Departamentul Relații Internaționale al universității din Moldova la care vă faceți studiile. Detalii despre procedură găsiți aici.

Masterat

Pentru studenții înmatriculați la ciclul Master, Programul Erasmus+ oferă posibilitatea efectuării studiilor de scurtă durată într-o universitate europeană parteneră. Pentru a beneficia de programe de mobilitate de scurtă durată în timpul studiilor de Master, adresați-vă la Departamentul Relații Internaționale al universității din Moldova la care vă faceți studiile. Detalii despre procedură găsiți aici.

„Programe Comune de Masterat” este programul de studii complete de Masterat in cadrul Erasmus+, care funcționează pe bază de consorțiu format din cel puțin 3 instituții europene de învățământ superior. Lista programelor disponibile o găsiți aici.

Doctorat

Pentru studenții înmatriculați la ciclul Doctorat, Programul Erasmus+ oferă posibilitatea efectuării  studiilor de scurtă durată într-o universitate europeană parteneră. Pentru a beneficia de programe de mobilitate de scurtă durată în timpul studiilor de Doctorat, adresați-vă la Departamentul Relații Internaționale al universității din Moldova la care vă faceți studiile. Detalii despre procedură găsiți aici.

Schimb de experiență (studii de scurtă durată)
Licență

Pentru a beneficia de o bursă Erasmus+ de scurtă durată adresați-vă la Departamentul Relații Internațioale al universității unde vă faceți studiile. Detalii despre acest tip de mobilitate găsiți aici

Masterat

Pentru a beneficia de o bursă Erasmus+ de scurtă durată adresați-vă la Departamentul Relații Internațioale al universității unde vă faceți studiile. Detalii despre acest tip de mobilitate găsiți aici

Doctorat

Pentru a beneficia de o bursă Erasmus+ de scurtă durată adresați-vă la Departamentul Relații Internaționale al universității unde vă faceți studiile. Detalii despre acest tip de mobilitate găsiți aici.

Stagii de practică peste hotare

Din 2018, Comisia Europeană a extins programele de stagii disponibile pentru studenții din Țările de Program Erasmus+ și pentru studenți în țările Țările Partenere Erasmus+. Astfel, sunt finanțate stagii de practică pentru studenții de la Licență, Master și Doctorat din Țările de Program în Țările Partenere și viceversa, ca parte a proiectelor Mobilitate Internațională de Credite (ICM, KA 107). Asemenea programelor de stagii intra-europene, programele de practică pot dura de la două la 12 luni și pot fi desfășurate în organizații publice sau private (cum ar fi companii, instituiții publice, ONG-uri, institute de cercetare sau universități). 

Mobilități pentru personalul universitar
Activități de formare

Activitățile de mobilitate pentru personalul academic sunt stabilite în acordurile interinstituționale dintre universitățile din Moldova și partenerii lor din Țările de Program și sunt disponibile în cadrul proiectelor de Mobilitate Internațională de Credite (ICM, KA 107). Pentru a analiza oportunitățile DVS, adresați-vă la Departamentul Relații Internaționale al universității unde activați. 

Activități de predare

Activitățile de mobilitate pentru personalul academic sunt stabilite în acordurile interinstituționale dintre universitățile din Moldova și partenerii lor din Țările de Program  și sunt disponibile în cadrul proiectelor de Mobilitate Internațională de Credite (ICM, KA 107). Pentru a analiza oportunitățile DVS, adresați-vă la Departamentul Relații Internaționale al universității unde activați. 

Activități pentru tineri

Pentru a afla informații despre alte activițări de care pot beneficia tinerii cu Erasmus+ (voluntariat, traininguri, școli de vară, etc) consultați site-ul Rețelei Salto-Youth EECA.

Studii postdoctorale

Ofertele de studii postdoctorale pot fi găsite pe site-ul Programului UE pentru Cercetare și Inovare Horizon 2020.